Thiết kế, thi công hệ thống Camera tại xưởng thép Nguyễn Minh

Công ty thép Nguyễn Minh
Lắp đặt hệ thống camera quan sát tại xưởng sản xuất