Thiết kế, thi công hệ thống Camera tại kho của Ngân hàng Sacombank

Ngân Hàng Sacombank
Lắp đặt hệ thống camera quan sát tại kho