Dự án Thủy Điện A Lưới (Miền Trung)

- Thiết kế, thi công hệ thống Camera quan sát nhà máy Thủy điện A Lưới (Miền Trung).