3 tên trộm dùng Chiêu độc lừa bảo vệ trộm xe SH

Bọn trộm gồm 3 người. Một tên hỏi chuyện đến nỗi người bảo vệ bỏ vị trí chạy hẳn ra khỏi cổng để trả lời. Ngay lúc đó, một tên khác lẻn vào lấy xe trong khi một tên nữa đi xe máy đứng bên đường sẵn sàng chở đồng bọn chạy trốn nếu bị phát hiện. Chúng hoạt động rất chuyên nghiệp khiến bảo vệ không ngờ đây là đồng bọn.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/fWNV5jk1a4Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>