Tiêu chí hoạt động

voi khach hang - hightech

- Về sản phẩm: cung cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng, bền vững và có hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.

- Về dịch vụ: nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng sao cho nhanh nhất, chu đáo nhất, đáp ứng cho khách hàng khó tính nhất

- Về công nghệ: không ngừng tìm kiếm những sản phẩm tiên tiến, giải pháp hiệu quả để phong phú và hiệu quả hơn cho khách hàng sử dụng

- Về giá cả: Hiệu quả về mặt sử dụng nhưng cũng phải tiết kiệm chi phí cho khách hàng ở mức tốt nhất, tối ưu nhất

- Nuôi dưỡng mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với khách hàng

 

 

voi nha cung cap - hightech

 - Luôn quan tâm và đón nhận sự đóng góp về công nghệ mới, sản phẩm mới của nhà cung cấp

- Xây dựng trên tin thần hợp tác lâu dài, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi

 

 

 

   

voi nhan vien  - hightech

 - Cán bộ công nhân viên là yếu tố hàng đầu trong quá trình quyết định sống còn của công ty

- Tại Hightech, ở mổi con người luôn được quan tâm, tạo điều kiện cho mổi người đều được thể hiện bản thân mình.

- Cam kết tạo ra đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất cho cán bộ công nhân viên